Kontakti

Fondazione Democenter

Luca Azzani

l.azzani@democentersipe.it

Democenter-Sipe Foundation je center za prenos inovacij, s posebnim poudarkom na industrijski avtomatizaciji in informacijski tehnologiji. To je združenje javne uprave, raziskovalnih ustanov, zbornic in tudi več kot 60 industrijskih podjetij, ki v glavnem delujejo v mehanskih, elektronskih in drugih področjih predelovalne industrije. Ta mreža omogoča fondaciji DemoCenter-Sipe učinkovito delovanje za prenos inovacij in tehnologij, spodbujanje demonstracijskih programov, specializiranih konferenc in tudi zagotavljanja tehnične podpore za podjetja, ki želijo upravljati z inovacijami ter izvajati raziskovalne projekte.

Democenter ima močno povezavo z lokalno, regionalno in nacionalno mrežo za podjetništvo: Democenter je partner okoli 1000 podjetjem iz okolja. Poleg tega dobro sodeluje z univerzami v svoji regiji, zlasti z Univerzo v Modeni in z Univerzo v Bologni, na tak način poskuša spoduditi boljši prenos inovacij in raziskav v podjetja.

Democenter ima več kot 15 let izkušenj sodelovanja v evropskih projektih, sodeloval je v več kot 30 projektih, ki jih financira EU. Projekti se osredotočajo predvsem na industrijsko avtomatizacijo in IKT.

 

Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena

Lisa Sentimenti

lsentimenti@aess-modena.it

Agencija ze energijo iz Modene "Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile" (AES), je bila ustanovljena leta 1999 s podporo programa ES SAVE II s strani petih partnerjev (občine Modena, gospodarske zbornice, nekdanje komunalne energije iz Modene "META" in nekdanjega lokalnega prevoznega podjetja "ATCM"). Od takrat naprej se jim je pridružilo že več članov: Legambiente (okoljsko združenje) Unione Italiana Consumatori (združenje potrošnikov), dve lokalni gospodarski javni služi in več mestnih svetov.

AES je neprofitna organizacija in član italijanskega omrežja RENAEL agencije za energijo. Ta je akreditiran tudi kot Energy Saving družba italijanskega energetskega organa AEEG. AES se prvenstveno ukvarja s spodbujanjem obnovljivih virov energije, z energetskim izkoristkom in zmanjšanjem porabe energije med lokalnimi oblastmi, v malih in srednjih podjetjih, šolah in med potrošniki.

Izvršni direktor Piergabriele Andreoli je strokovnjak, ki ima več kot 10 let izkušenj s področja obnovljivih virov energije.

 

OpenAula

Jose Antonio Crespo

jac@erhardt.es

OpenAula je zasebna španska družba za usposabljanje vključena v skupino Erhardt. Ima več kot stoletne s področja usposabljanja.

OpenAula se osredotoča na segment usposabljanja za e-učenje in ima svojo lastno metodologijo usposabljanja on-line, razvija vsebine, ima svoj način upravljanja s usposabljanjem in distribucijsko platformo, in izvaja celovite ukrepe usposabljanja v organizacijah. S trženjem svojih tehnoloških storitev z uporabo modela na zahtevo, kupci ne potrebujejo, da vlagajo v drage tehnološke strukture.

 

Aliter - Escuela Internacional de Negocios, S.L.

Marta Galvez-Canero

mgalvez@aliter.org

Aliter - International Business School (http://www.aliter.org), je izobraževanje ustanova iz Španije, ki je bila ustanovljeno leta 1999 in ima sedež v Madridu. Mednarodna šola Aliter ima različne programe, ki obsegajo humanistično filozofijo in je specializirana za razvoj podjetij, biotehnologijo, nanotehnologijo, ženske & management, vino, mednarodna trgovina in gospodarstvo.

 

Virtech Ltd.

Stefan Spiridonov

stspirid@virtech-bg.com

Virtech je bolgarsko R & D software podjetje, specializirano za napredno uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT). Podjetje uporablja znanje in izkušnje mednarodnih raziskav in razvoja za široko paleto storitev, svetovanja, usposabljanja in razvoja. Virtech upravljajo ekipe visoko usposobljenih raziskovalcev, računalniških programerjev, spletnih oblikovalcev, e-strokovnjakov s področja e-učenja.

 

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia – Institute for Business Education

http://www.cpu.si/CPUPresentation/eng.asp

Sašo Pristavec

saso.pristavec@cpu.si

CPU (Center za poslovno usposabljanje) je hčerinsko podjetje GZS (Gospodarske zbornice Slovenije). CPU ima tako dobro izhodiščno pozicijo za povezovanje potreb gospodarstva s poklicnem in strokovnem izobraževanjem. CPU ponuja različne oblike usposabljanj, tako formalnih kot neformalnih. CPU ima dolgo tradicijo delovanja na področju izobraževanja v zadnjem času pa se pojavlja tudi kot pomemben partner v nacionalnih in mednarodnih projektih. V projektih deluje kot koordinator ali partner. CPU odlikuje ustvarjalnost in učinkovitost, prilagodljivost in verodostojnost, zato se vedno več partnerskih držav odloča za projektno sodelovanje s CPU. 

 

Swedish Federation of Business Owners

http://www.foretagarna.se/-In-english-/About-Foretagarna/

Jan L. Schreil

jan.schreil@foretagarna.se

Företagarna ustvarja boljše pogoje za zagon, delovanje, razvoj novih podjetij na Švedskem. Njihovo delo je spodbujanje podjetništva, podjetniških pravic. Företagarna  prispeva k ozračju, ki omogoča preprosto in privlačno  okolje za razvoj elektro - energetskih podjetij.

Företagarna je največja poslovna organizacija na Švedskem. Zastopa 75.000 delavcev in ima 260 lokalnih združenj.  Člani so podjetniki, ki so lastniki podjetij ali  osebe, ki podpirajo delo Företagarne.

 

Yeditepe University

Manu Dube

mdube@yeditepe.edu.tr

Yeditepa Univerza (http://www.yeditepe.edu.tr) je bila ustanovljena leta 1996 kot del ISTEK ustanove. Njen cilj je ponuditi primerljivo stopnjo izobrazbe z globalnimi standardi z uporabo usposobljenega in izkušenega akademskega osebja in močno tehnološko infrastrukturo. Z dvanajstimi fakultetami, ki ponujajo dodiplomske programe in šest zavodov, ki ponujajo podiplomske izobrazbe, je trenutno največja neprofitna univerzitetna fundacija v Turčiji. Yeditepe fakulteta ima svoje korenine v uporabni znanosti in strokovnih študijah, želi vzpostaviti ravnovesje med akademsko odličnostjo in sodobnimi pričakovanji na delovnem mestu.

 

Scientific Research Department at Sofia University "St. Kliment Ohridski"

Albena Antonova

a_antonova@fmi.uni-sofia.bg

Znanstvenoraziskovalni center (NIS) je oddelek na Univerzi v Sofiji, ki je največja in najstarejša bolgarska univerza. NIS je odgovoren za upravljanje in podporo pri raziskovalnih in projektnih dejavnosti Univerze.

NIS je letno skrbnik za več kot 300 projektnih pogodb v skupni vrednosti okoli 5 milijonov EUR. Projekti, ki se financirajo na podlagi pogodbe s strani Nacionalnega raziskovalnega sklada (60%), v programih ES (30%), in s strani industrije. Preko pogodb je zaposlenih več kot 500 raziskovalcev predvsem iz akademskega osebja Univerze v Sofiji ter 93 strokovnjakov iz NIS sodeluje v pogodbenih dejavnostih.

Raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo preko NIS-u segajo na skoraj vsa področja naravne in družbene znanosti.

 

Totem Learning Limited

Richard Smith

richard.smith@totemlearning.com

Podjetje Totem Learning načrtuje  in razvija  simulacije in igre za učenje.  Podjetje je specializirano za korporativno usposabljanje in izobraževanje, Njihoveigre vključujejo učenje mehkih kompetenc, kot so vodenje ter tudi drugih  veščin, kot je npr. varjenje. Podjetje ima več desetletij izkušenj v razijanju t.i. Resnih iger. Totem daje visok poudarek na kakovost pedagoškega modela, ki temelji na igri  in motivira učence. 

 

British-Portuguese Chamber of Commerce

Chris Barton

c.barton@bpcc.pt

Britansko-Portugalska zbornica ima več kot 500 članov (www.bpcc.pt). Ustanovljena je bila leta 1911, je neodvisna, neprofitna organizacija, ki spodbujajo interese svojega članstva in omogoča poslovne povezave med podjetji  iz Velike Britanije in Portugalske.

To počnejo preko organizacije povezovalnih  dogodkov in nudenjem številnih uporabnih poslovnih storitev.

Britansko-Portugalska zbornica  je povsem neodvisna organizacija, ki se financira izključno s članarino svojih članov in z dobički, ki izhajajo dejavnosti.