İletişim

Fondazione Democenter-Sipe

Luca Azzani

l.azzani@democentersipe.it

Democenter-Sipe Vakfı özellikle Sanayi Otomasyonu ve Bilişim Bilimi Teknolojilerinde innovasyonu desteklemeyi amaç edinmiş bir teknoloji transfer merkezidir. Kamu Kuruluşları, Araştırma Kuruluşları, İşletme Cemiyetleri, ve makina, mekatronik, elektronik ve diğer üretim sektörleri mensube 60'ı aşkın sanayi kuruluşu ile direkt bağlantılıdır. Bu iletişim ağı DemoCenter'ı bir teknoloji transfer merkezi olarak, gerek demonstrasyon programları ve özel konferanslar geliştirmede, gerekse innovasyon ve araştırma projeleri yürüten şirketlere idari ve teknik destek sağlamada etkin bir kurum haline getirmiştir. 

Democenter yöresel, bölgesel ve ulusal ekosistem girişimciliği ile de güçlü bağlara sahiptir: aralarında büyük şirketler ve KOBİ'lerin olduğu 1000 civarı şirketle ortaklığı bulunmaktadır. Ayrıca innovasyon ve araştırma kabiliyetlerini zenginleştirmek üzere, başta Modena Üniversitesi & Reggio Emilia ve Bologna Üniversitesi olmak üzere bölgedeki bir çok üniversite ile sağlam bir dayanışma içindedir.

15 seneyi aşkın bir süredir 30'dan fazla AB sponsorlu ve çoğu Sanayi Otomasyonu ve BİT odaklı projede yürütücü, gösterici ve dağıtıcı gibi anahtar rollerde yer almıştır.

 

Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena

Lisa Sentimenti

lsentimenti@aess-modena.it

"Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile" (AESS), Modena Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Ajansı, 1999 yılında Avrupa Komisyonu SAVE II Programı desteği ile aralarında Modena İlçe ve İl Yönetimi, Ticaret Odası, Modena "META" eski enerji birimi, ve eski bölgesel ulaşım şirketi "ATCM" olan beş ortak tarafından kurulmuştur. Sonrasında bir çok yeni üye ortaklığa katılmıştır: Legambiente (çevre kurumu), Unione Italiana Consumatori (tüketici kurumu), iki bölgesel enerji şirketi ve bölge yönetminden bir çok konsey. 

AESS kar amacı gütmeyen bir organizasyondur ve Enerji Ajansı İtaya ağı RENAEL'in bir üyesidir. İtalya Enerji Otoritesi AEEG tarafından Enerji Tasarruf Şirketi olarak akredite olmuştur. AESS, Bölgesel Otoritelerde, KOBİ'lerde, okul ve tüketiciler arasında, özellikle yenilenebilir enerji kaynakları, enerji etkinliği ve enerji tüketiminin azalması konularını desteklemeyi amaç edinmiştir.

Genel direktörü Piergabriele Andreoli, yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufu konularında 10 yıldan fazla tecrübesi olan oldukça kıdemli saygın bir uzmandır.

 

OpenAula

Jose Antonio Crespo

jac@erhardt.es

OpenAula İspanya'da, bir yüzyıldan fazla tecrübesi ve geçmişi olan Erhardt Group ile entegre özel bir eğitim kurumudur. 

OpenAula e-öğrenim sektörüne odaklı, kendine has online eğitim metodu, içerik gelişimi, eğitim yönetimi ve dağıtım platformu olan ve organizasyonlarda kapsamlı eğitim aktiviteleri uygulayan bir kurumdur.  Teknolojik hizmetlerinden biri olan "on-demand" modeli, kullanıcılarının pahalı teknoljik altyapı yaptırımlarına gereksinimlerini azaltmıştır.

 

Aliter - Escuela Internacional de Negocios, S.L.

Marta Galvez-Canero

mgalvez@aliter.org

Aliter - Uluslararası İşletme Eğitimi Kurumu (http://www.aliter.org), Madrid merkezli 1999 yılında kurulmuş İspanyol bir eğitim kurumudur.  Aliter'de eğitim humanistik bir felsefe yaklaşımına sahiptir. Aliter'in uzmanlık alanları arasında girişim/şirket gelişimi, bioteknoloji, nanoteknoloji, kadın ve liderlik, şarap, uluslararası ticaret, küreselleşmenin yeni çağında ikitisat gibi ve buna benzer bir çok konu bulunmaktadır.

 

Virtech Ltd.

Stefan Spiridonov

stspirid@virtech-bg.com

Virtech Bulgaristan'da BİT gelişmiş uygulamaları konusuna odaklanmış bir AR-GE yazılım şirketidir. Bu şirket uluslararası AR-GE bilgi ve deneyimini çok geniş bir servis, danışmanlık, eğitim ve gelişimler mozaiğine uygulamaktadır. Üstün yetenekli araştırmacılar, bilgisayar programcıları, web tasarımcıları,e-iş ve e-öğrenim uzmanlarından oluşan güçlü bir takıma sahiptir. Virtech uluslararası AR-GE bilgi ve deneyimini danışmanlık, eğitim ve yazılım geliştirme gibi geniş kapsamlı bir servis ağı ile entegre etmiştir. 

 

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia – Institute for Business Education

http://www.cpu.si/CPUPresentation/eng.asp

Sašo Pristavec

saso.pristavec@cpu.si

GZS (Sloveya Ticaret Odası)'nın bir alt kuruluşu olan CPU (İşletme Eğitimi Enstitüsü ), ekonominin mesleki ve teknik eğitim ile olan ağ ihtiyaçları için iyi bir başlangıç noktasıdır.  Emek pazarı küresini eğitim ve öğrenim küresi ile bağlamayı hedefler. Resmi ya da resmi olamayan çok çeşitli eğitim formları hizmetleri arasındadır. CPU'nun eğitim alanında geleneksel bir tecrübesi vardır. Bununla birlikte, son yıllarda ulusal ve uluslararası projelerde CPU'nun önemli bir proje ortağı ya da koordinatörü olduğu gözlemlenmiştir.  CPU, yaratıcılığı, etkinliği, esnekliği ve güvenilirliği ile farklılaşmıştır, bu yüzden, her geçen gün daha çok ortak organizasyonlar CPU ile işbirliği yapmak istemektedirler.

 

Swedish Federation of Business Owners

http://www.foretagarna.se/-In-english-/About-Foretagarna/

Jan L. Schreil

jan.schreil@foretagarna.se

Företagarna, İşletme Sahipleri Federasyonu, İsveç'te şirket kurma, işletme, geliştirme ve şirket sahibi olmak için daha iyi koşullar yaratmayı amaç edinmiştir. Başlıca hedefleri arasında girişimciliği teşvik etmek ve girişimcilik haklarını desteklemek, şirket kurmanın kolay ve çekici olduğu bir iklimi yaratmaya katkıda bulunmak gelir.

Företagarna İsveç'te ki en büyük iş organizasyonudur. Temsil ettiği 75,000 işçi ve 260 yerel kurumla büyük bir ağ teşkil etmektedir. Üyeleri kendi işlerine sahip girişimciler ve Företagarna çalışmalarını destekleyenlerden oluşur.

 

Yeditepe Universitesi

Manu Dube

mdube@yeditepe.edu.tr

Yeditepe Üniversitesi (http://www.yeditepe.edu.tr) 1996 yılında İSTEK Vakfının bir parçası olarak kurulmuştur. Kuruluşundan beri amacı, kalifiye ve deneyimli akademisyenler ve güçlü teknolojik altyapısı ile küresel standartlarda bir eğitim vermektir. Lisans programları içeren 12 fakültesi, ve lisansüstü eğitim veren 6 fakültesi ile şu anda Türkiye'nin kar amacı gütmeyen en büyük vakıf üniversitesidir. Kökleri uygulamalı bilimler ve mesleki eğitimde olan Yeditepe Ticari Bilimler Fakültesi akademik mükemmeliyetçilikle işletmelerde çağdaş beklentiler arasında bulunmaz bir denge oluşturmuştur.

 

Scientific Research Department at Sofia University "St. Kliment Ohridski"

Albena Antonova

a_antonova@fmi.uni-sofia.bg

Sözleşme bazında araştırma ve  proje aktivitelerinin yönetimi ve desteklenmesinden sorumlu olan Bilimsel Araştırma Merkezi (NIS) Bulgaristan'ın en büyük ve en eski üniversitesi olan Sofya Üniversitesinin bir birimidir. 

NIS, her yıl toplam 5 milyon Euro civarında 300'den fazla proje yönetmektedir. Projelerin yaklaşık %60'ı Ulusal Araştırma Fonu tarafından, %30'u AB Programları tarafından,ve geri kjalanı sanayi tarafından finanse edilmektedir. NIS'ten 93 uzman ve çoğunlukla Sofya Üniversitesinden 500 üstünde araştırmacı bu projelerde görev almaktadır. 

Bilimsel Araştırma Merkezinin yürüttüğü araştırma aktiviteleri Fen ve Soyal Bilimlerin hemen hemen her dalını kapsamaktadır.  

 

Totem Learning Limited

Richard Smith

richard.smith@totemlearning.com

Totem Learning  öğrenim için oyun ve simulasyon tasarımı ve geliştirmesi yapar. Şirket içi eğitim ve öğrenimde uzmanlaşan Totem oyunları liderlik gibi yumuşak yetenekler eğitimi ile beraber kaynak yapma gibi sert yeteneklerin eğitimini de içerir.

Serious Game'den gelme onlarca yıllık tecrübeye dayanan çekirdek kadrosu ile Totem'in odaklandığı nokta öğrenenlerin dikkatini çekip motive etmek için yüksek kaliteli eğitim tasarımı olmuştur.

 

British-Portuguese Chamber of Commerce

Chris Barton

c.barton@bpcc.pt

1911 tarihinde İngiltere ve Portekiz arasındaki ticaret bağlantıları kapsamında üyelerinin çıkarlarını korumak amacı ile kurulmuş olan ve 500 'den fazla üyesi olan İngiliz-Portekiz Ticaret Odası kar amacı gütmeyen özgün bir kuruluştur.

Bu amaca sağladığı çok faydalı iş hizmetleri ve ağ odaklı programlar sayesinde  ulaşmaktadır. İngiliz-Portekiz Ticaret Odası sadece üyelik ve üyelerine sağladığı hizmetler aracılığı ile finansmanını sağlayan tamamen bağımsız bir yapıya sahiptir.